Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2011

Δήλωση του Παντελή Δέδε για την ΚΑΕ Πανελλήνιος! - Εστάλη το... σκεπτικό της ΕΕΑ! Ζήτω...


Λάβαμε και δημοσιεύουμε (sic) την επιστολή του έγκριτου νομικού Παντελή Δέδε, που εκπροσωπεί την ΚΑΕ Πανελλήνιος, που αφορά στην προσπάθεια εξασφάλισης πιστοποιητικού συμμετοχής απ' την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Ο κ.Δέδες ενημερώνει μέσω της επιστολής του πως η ΕΕΑ εδέησε να στείλει το σκεπτικό της απόφασης της χθες, στις 23/11/11 μετά από... δύο μήνες απ' την συνεδρίαση της όπου και προφορικά τότε είχε ενημερώσει τους ανθρώπους του Πανελληνίου ότι δεν παίρνουν την άδεια συμμετοχής! Αναλυτικά η επιστολή!


“Αγαπητοί φίλοι και φίλες
Σας επισυνάπτω προς ενημέρωση το από 6ης/10/2011 απόσπασμα πρακτικού της ΕΕΑ που γνωστοποιήθηκε στον πληρεξούσιο δικηγόρο της ΚΑΕ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ στις 23/11/2011 και περί ώραν 14:58 με φαξ.
Με το παραπάνω απόσπασμα εδέησε η ΕΕΑ μετά τρεις συνεδριάσεις ( 26/9/2011 - 03/10/2011 και 06/10/2011 ), πολλαπλές προφορικές οχλήσεις, την από 20ης/10/2011 εξώδικη πρόσκληση με δικαστικό επιμελητή, την κατά την  16η/11/2011 διαμαρτυρία - αναφορά προς τον ΓΓΑ κ. Μπιτσαξή και την κατά την 22/11/2011 νέα διαμαρτυρία ενώπιον της ΕΕΑ να γνωστοποιήσει (α) την μη χορήγηση αδείας μεταβίβασης μετοχών της ΚΑΕ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ σε δώδεκα Ελληνες πολίτες λόγω εικαζομένης  .....αφερεγγυότητας (sic) και την ακύρωση των μεταβιβάσεων και  (β) την μη χορήγηση πιστοποιητικού - αδείας συμμετοχής  (1) λόγω ...ζημιών προηγουμένων χρήσεων της ΚΑΕ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ( sic ), (2) λόγω ... μη ύπαρξης σύμβασης τηλεοπτικής κάλυψης (sic), (3) λόγω... μη ύπαρξης σύμβασης χορηγίας (sic ), (4) λόγω ...μελλοντικής αδυναμίας αύξησης κεφαλαίου (sic) !!! Προφανώς οι υπόλοιπες 13 ΚΑΕ που έλαβαν το πιστοποιητικό, κατά τα ευχολόγια της ΕΕΑ, και .....προσκόμισαν συμβάσεις χορηγίας, και σύμβαση τηλεοπτικής κάλυψης  ( βεβαίως - βεβαίως... της περσινής περιόδου ) και δεν έχουν καμία ζημία από προηγούμενες  χρήσεις ή οφειλές προς το Δημόσιο και τρίτους.Παντελής ΔΕΔΕΣ”

  

Δεν υπάρχουν σχόλια: