Πέμπτη, 18 Αυγούστου 2011

"Πλήρης ο φάκελος μας", λέει η ΚΑΕ Άρης


Η ΚΑΕ Άρης με ανακοίνωση της τονίζει πως κατέθεσε πλήρη φάκελο, όπου εμπεριέχεται και η φορολογική ενημερότητα, δείγμα του ότι...
...πληρώθηκε ή έστω ρυθμίστηκε η οφειλή της στην Εφορία, στοιχείο που αποτέλεσε σημείο τριβής και προβληματισμού εδώ και καιρό. Η ανακοίνωση αναφέρει: "Σήμερα, 18 Αυγούστου 2011, μία εβδομάδα νωρίτερα από την προβλεπόμενη προθεσμία, η ΚΑΕ ΑΡΗΣ κατέθεσε στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού τον πλήρη φάκελο που αφορά την έκδοση πιστοποιητικού συμμετοχής της ομάδας στο Πρωτάθλημα της περιόδου 2011-12. Μεταξύ των έντεκα κατηγοριών δικαιολογητικών εγγράφων περιλαμβάνονται:
α) Προϋπολογισμός εσόδων-εξόδων ισοσκελισμένος και θεωρημένος από ορκωτό λογιστή
β) Φορολογική ενημερότητα
γ) Ασφαλιστική ενημερότητα
δ) Εγγυητική επιστολή τραπέζης
ε) Τριμηνιαίες αναλυτικές καταστάσεις εσόδων-εξόδων
Η έγκριση του φακέλου της ΚΑΕ ΑΡΗΣ από την ΕΕΑ και η ταυτόχρονη έκδοση του πιστοποιητικού συμμετοχής στο νέο Πρωτάθλημα αποτελεί τυπική διαδικασία.Δεν υπάρχουν σχόλια: